A kollégiumi felvételi kérelmek és azok elbírálásának elvei

A kollégiumi felvételi kérelmek és azok elbírálásának elvei

Az önálló kollégiumba történő felvételről az intézmény igazgatója dönt.

Kollégiumi tagsági viszonyt tanévenként kell létesíteni, ami jognyilatkozatra képes személy által kitöltött és aláírt jelentkezési lap benyújtásával jöhet létre.

 Az általános iskolát befejező, középiskolába felvételiző (leendő 9. évfolyamos) tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét. A középiskolai felvételi lapon lehetőség van arra, hogy a szülő/tanuló jelezze, kéri a kollégiumi elhelyezést az iskolai tanulmányok folytatásához.

 A középiskolai beiratkozás napján személyesen be kell iratkozni a kollégiumba is. Ebben a tanévben a középiskolai beiratkozás napjai 2023.06.21-23. között lesznek.

A jelentkezési lapot a tanév megkezdése előtt kell benyújtani, de indokolt esetben korlátozott számban lehetőséget biztosítunk a tanév ideje alatti kollégiumi jogviszony létesítésére is.

Betöltetlen férőhely esetén, a tanév megkezdése előtt benyújtott, szabályosan kitöltött jelentkezési lapon elhelyezést kérő, nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező, nem az intézmény székhelyén lakó, az intézménybe első alkalommal jelentkező diákot fel kell venni.

A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót fel kell venni a kollégiumba. Fel kell venni a kollégiumba azt a nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulót, akinek az intézeti elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg.

A kollégiumi felvételt a tanulói jogviszony fenntartásáig, egyébként egy tanévre szól, ezért a kollégiumi felvételi kérelmeket évente meg kell újítani.

A megújított kérelem elbírálása – a diákönkormányzat véleményének meghallgatása után – az igazgató joga és feladata.

A kollégiumi felvétel iránti kérelem elfogadása, illetve elutasítása nem lehet fegyelmezési eszköz.
A kollégiumi felvétel iránti kérelem elfogadásáról, illetve elutasításról a szülőket az igazgató írásban értesíti.

A felvétel elutasítása esetén az igazgató a döntést indoklással határozatba foglalja. E határozatnak a fellebbezési joggal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmaznia kell.
A határozat elleni fellebbezést a közléstől számított 15 napon belül az igazgatóhoz kell benyújtani. A fellebbezés továbbítására és a másodfokú határozat közlésére az államigazgatási eljárás általános szabályai érvényesek.