Bemutatkozás

A Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégiumot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozta létre 2003. augusztus 1-vel. Az intézmény az addigi három önálló zalaegerszegi kollégium – Kaffka Margit Középiskolai Leánykollégium, Kovács Károly Középiskolai Fiúkollégium, Teleki Blanka Középiskolai Leánykollégium -, valamint két iskolához csatolt kollégium – Ganz Kollégium, Munkácsy Mihály Kollégium – integrációjának eredményeként jött létre. 2006 őszétől – a Kinizsi Kollégium épületének TISZK intézményegységgé alakítása miatt – a Kinizsi Kollégium lakóival bővült diákjaink száma. A tanuló létszám csökkenése miatt 2007 szeptemberétől a tagintézmények száma négyről háromra módosult.

A Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium tagintézményei:

  • Teleki Blanka Kollégium – székhelyintézmény
  • Kaffka Margit Tagkollégium
  • Kovács Károly Tagkollégium

Intézményünk Zala megye legnagyobb önálló integrált középiskolai kollégiuma.
Az 585 fő befogadóképességű kollégium 3 tagintézménye összesen 5 különálló épületrészben helyezkedik el, és a város 10 középiskolájának, valamint egy általános iskolájának tanulói számára biztosít elhelyezést.
A Zrínyi Miklós Gimnáziummal együttműködve részt veszünk az Arany János Tehetséggondozó Programban. A Programba bekerült kollégistáink, akik a Teleki Blanka Kollégiumban és a Kovács Károly Tagkollégiumban laknak a szabadidős tevékenységek sokszínű kínálatából választhatnak: színházlátogatás, mozi, uszodalátogatás, sportdélután, filmklub, informatika –szakkör, képzőművészeti körök, zene-tanulás. E lehetőségekben részben csoportos szervezésben, részben egyéni érdeklődés alapján vehetnek részt. A program része egy hónapban egy alkalommal a kollégium szervezésében eltöltött programhétvége.

Legfontosabb feladatunk, hogy tanulóink iskolai felkészüléséhez biztosítsuk a megfelelő körülményeket, és hogy közismereti tantárgyakból felzárkóztató, továbbtanulásra előkészítő foglalkozásokat szervezzünk. Csoportvezetőink hozzásegítik kollégistáinkat az egyéni tanulási stílusuk, stratégiájuk megismeréséhez, a legmegfelelőbb tanulási módszerek, technikák kiválasztásához.

A tanulás segítése mellett nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy diákjaink számára a szabadidő hasznos eltöltésének minél szélesebb lehetőségét kínálhassuk (uszodai pályabérlet, műfüves futballpálya-bérlet, színház-, hangverseny-, kiállítás- és mozi látogatások, meghívott előadók).